Chủ đề nóng

Từ vụ "quỷ ấu dâm" Huỳnh Đắc Cường: Bảo vệ nạn nhân trẻ em là quan trọng nhất!

Từ vụ "quỷ ấu dâm" Huỳnh Đắc Cường: Bảo vệ nạn nhân trẻ em là quan trọng nhất!
Ông Bùi Minh Đức - Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) nhận định, trong vụ việc "quỷ ấu dâm" Huỳnh Đắc Cường (Quảng Nam) thì việc bảo vệ cho những nạn nhân trẻ em trong vụ việc là điều quan trọng nhất.