Nhiệm vụ chính của Inter Milan là Renew Lauro không vội vã để đổi mới Barret.

Theo báo cáo \"Inter Milan News Network\", Guumi hiện không phải lo lắng về doanh nghiệp Dollai và Laotaro là ưu tiên hàng đầu.

theo bài thuyết trình, nhiệm vụ chính của Inter Milan là gia hạn Laotaro, và vấn đề này không phải là ưu tiên hàng đầu để đổi mới Barrera. Trong 2024.

Inter Milan đã nâng cao đề nghị đổi mới 4,5 triệu euro của năm châu Âu trong năm, nhưng Barreta đã tăng giá của người chơi, và người chơi hiện hy vọng sẽ có được một bản sao. Mức lương hàng năm là 6 triệu euro.

Guumi sẽ sớm mở một trích dẫn radio 5,5 triệu euro cho Barrera. Bởi vì người chơi hiện đang rất hài lòng trong Blue Hanfen Legion, dự kiến \u200b\u200bhai bên sẽ làm mới, nhưng đây có thể là 1 tháng. Nó cũng có thể xảy ra trong vòng 10 tháng.

    Trước:Menon sẽ nhận được phẫu thuật nội soi khớp thuận tay trái trong hai tháng rưỡi.              Kế tiếp:Coreya có thể không thể chơi các đối tác Frontier Lazio Seni