Coreya có thể không thể chơi các đối tác Frontier Lazio Seni

Theo báo cáo \"Rome Sports\", Sen West có thể được đứng đầu ở sân trước trong trận đấu Lazzao và Zheko đã trở thành đối tác.

Báo cáo cho biết sau chấn thương Corea và có thể không thể chơi Lazio, Xiaozuji cần tìm các giải pháp mới cho vấn đề tiền tuyến, xem xét Lauro và Sanchez trả lại thời gian sau đó, vì vậy Xiaozui Có thể xem xét rằng Sen West xuất hiện ở Frontcourt và trở thành đối tác với Zheko như một chương trình dự phòng.

Senxi gần đây đã được lặp lại và tham gia mang tính xây dựng, trong vòng đầu tiên của vòng đầu tiên của Damoya Genova, Xiaozuji đã sử dụng chiến thuật 3-5-1-1, và để Senxi xuất hiện sau triết học, một hiệu ứng tốt đã được thực hiện.Vào thời điểm đó, Xiaosji đã thực hiện lý do điều chỉnh này, đó là Laoto.Bây giờ Xiaoszji phải đối mặt với một vấn đề tương tự, trong trường hợp Coreya có thể không thể chơi người già, sự kết hợp của Senxi và Zheko có thể trở thành một giải pháp.

    Trước:Nhiệm vụ chính của Inter Milan là Renew Lauro không vội vã để đổi mới Barret.              Kế tiếp:Chính thức: Người bảo vệ trái của AC Milan là tích cực