Milante: Ưu đãi của Milan là bất ngờ trước đây

Trong một cuộc phỏng vấn với TMW, Mailand Môi giới Valerio đã nói về trích dẫn của AC Milan, ông nói nó thực sự bất ngờ.Sau khi rời Rome vào mùa hè, Milante đã trở thành một cầu thủ tự do, nhưng khi người chơi đỏ đã đi phẫu thuật nam, Milan đã nhận được một trích dẫn của Milan.

Valerio nói: \u0026 ldquo; chúng tôi đã không nhận được liên lạc trước đó, điều này thực sự bất ngờ.Tình hình rất tệ đối với AC Milan, bởi vì đàn ông là một công việc tuyệt vời.Đối với Milante, tình hình tích cực hơn, anh ta nhận ra giấc mơ của mình, đó là, đối với Milan.\u0026 rdquo;

\u0026 ldquo; Chúng tôi đã có cơ hội gặp Milan, trước khi chúng tôi đến đó vì một số thứ khác đã ở đó, sau đó họ đã học được chấn thương cổ tay Messian.\u0026 ndquo;

    Trước:Phơi nhiễm Barcelon, mùa đông, sẽ không tiêu tiền để giữ tiền vào ngày mai để lấy tay nắm              Kế tiếp:Mi. Juventus không có khả năng tiếp tục với Desilio và Pelin