Barcelona sẽ không đăng xuất khỏi trình độ người chơi của Aguero vào tháng 1 một lần nữa Tình trạng đánh giá

Theo \"thể thao hàng ngày hàng ngày\", Barcelona giữ im lặng chống lại tình hình của Aguo.Vào thứ Sáu, Catalonia Radio báo cáo, vì vấn đề về tim so với dự kiến, Aguo có thể nghỉ hưu.

Câu lạc bộ Barcelona không có ý định nói, ý tưởng của câu lạc bộ là hãy xem 3 tháng điều trị của Aguoro.

Bộ phận Parcea hiện tại không xem xét khả năng hủy bỏ các cầu thủ nhóm của Aguo.Tình hình của Aguo sẽ được đánh giá vào cuối tháng 1.

AGUO đã chấp nhận kiểm tra toàn diện, trong ba tháng tới, anh ta cần phải hợp tác với bác sĩ để nâng cơ thể.Vào tháng 1, hiệu quả điều trị của ba tháng này đã được tiến hành.

    Trước:Mancini: Ji Niño rất xin lỗi để có một sự tự tin vào chính mình.              Kế tiếp:BARCELONA CHÍNH THỨC: Thỏa thuận đã đạt được thỏa thuận với lợi nhuận của Alvis 38 tuổi