Paris Paris nói về lý do tại sao tôi từ chối bán MBPE: nền kinh tế của chúng tôi không có vấn đề gì

Ngày nay, một sự kiện lớn nổi bật là MBPE ở lại. Mặc dù Real Madrid đã thực hiện một loạt các nỗ lực, việc báo giá MBPE cũng đã tăng từ 160 triệu châu Âu lên 180 triệu châu Âu và nó đã tăng lên 200 triệu giờ, nhưng nó đã không di chuyển Big Paris. Ngay cả khi hợp đồng của MBPE còn lại, Paris không chấp nhận báo giá 200 triệu euro ở Real Madrid.

Tại sao Big Paris có nguy cơ hai chỗ trống vào năm tới, cũng không phải là trích dẫn của Real Madrid lên tới 200 triệu euro?

Tại Hiệp hội Câu lạc bộ Châu Âu, Chủ tịch Hội Câu lạc bộ Châu Âu và Narael, Chủ tịch Câu lạc bộ Shengzhurman, Paris, đó là do không có vấn đề gì với nền kinh tế của câu lạc bộ.

Khi được hỏi các câu hỏi liên quan, Naser đã nói: "Đối với chúng tôi, điều quan trọng duy nhất là tôn trọng Đạo luật Hội chợ Kinh tế và Paris đang tôn trọng dự luật này."

Mùa hè này, Paris đã giới thiệu Messi, Ashiraf, Dona Rama, Ramos, Vardurum và các ngôi sao khác, cộng với việc đổi mới với Neual và một đội hiện có hơn 35 người, rất nhiều người. Nghi ngờ đã làm Big Paris tuân thủ hành động kinh tế của Châu Âu, nhưng Tổng thống Paris nói rằng họ không có vấn đề gì, nhưng họ không cần bán MBPE.

    Trước:Trick mũ! Depe có liên quan đến 42 bóng Barcelona cho năm 2021.              Kế tiếp:Một năm đánh giá cao 65 triệu! Barcelona Teenage Pedri đã đuổi theo Messi Worth