Chelsea Defender đã tiếp tục rơi vào Deadlock Real Madrid.

Theo báo cáo "Aspausure", Ludig và Chelsea đã bị cuốn vào một trạng thái tạm dừng, và Huanghua có một cơ hội lớn để giới thiệu anh ta miễn phí vào năm tới.

Trong thời đại Lampard, Ludig đã có rất nhiều cơ hội, Tu cô nhậm chức, Ludig trở thành người chơi quan trọng, và đã chơi 29 trận. Nhưng Hợp đồng của Ludigg và Chelsea đã hết hạn vào tháng 6 năm 2022, giờ đây các cuộc đàm phán đổi mới của cả hai bên đã rơi vào bế tắc.

Real Madrid đã bao gồm Rudyg vào một danh sách tham khảo quan trọng, và hy vọng sẽ theo cách giới thiệu Albabe trong Ludig. Tu cô ấy có thể lo lắng về Ludigi, nhưng Chelsea cao tầng đã không thương lượng với nhà môi giới của Ludig trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên, Real Madrid cũng đang đối mặt với sự cạnh tranh của Big Paris, Bayern, Juventus và Ma Jing.

    Trước:Một năm đánh giá cao 65 triệu! Barcelona Teenage Pedri đã đuổi theo Messi Worth              Kế tiếp:Buffon: Những người hâm mộ không nên ngạc nhiên khi chọn sự lựa chọn của C Luo.