Manchester United Mua C Rosa Chi tiết thanh toán: 3 triệu mỗi năm là không tốt

Manchester United đã mua lại phí chuyển khoản 15 triệu euro của C Luo sẽ được thanh toán vào năm 2026.

Phóng viên nổi tiếng Romano tiết lộ: "3 triệu euro mỗi năm, cho đến năm 2026, trả năm lần trong giai đoạn."

"Ngoài ra còn có 8 triệu euro số tiền trôi, 5 triệu trong số 5 triệu đồng là rất dễ dàng và 3 triệu là phức tạp hơn."

    Trước:Da Luo: Ibrah là một hòn đá, cơ thể anh ta giống như 30 tuổi.              Kế tiếp:Cron lần đầu tiên tham gia đào tạo Manchester United! Hội thoại văn phòng và solant được lắng nghe cẩn thận