Hob nóngMột người đẹp trai khác từ chối Barcelona: Bây giờ tôi không quan tâm.

Hob nóngMột Barcelona bị từ chối một lần nữa: Tôi không quan tâm ngay bây giờ

    Trước:Lucaku: Tôi là một giai điệu, tôi có thể làm bất cứ điều gì.              Kế tiếp:Người hâm mộ Milan treo biểu ngữ Big Donar Rama: Đừng hoan nghênh shit của bạn trở lại