Người hâm mộ Milan treo biểu ngữ Big Donar Rama: Đừng hoan nghênh shit của bạn trở lại

Những người hâm mộ Milan treo biểu ngữ Big Donar Ramama: Đừng hoan nghênh shit của bạn trở lại

    Trước:Hob nóngMột người đẹp trai khác từ chối Barcelona: Bây giờ tôi không quan tâm.              Kế tiếp:Paris Executive Shelling Real Madrid: Nói về Mumphe trong lên và xuống