Vai trò chơi tự phơi sáng! Xiaojordan ca ngợi ba người khổng lồ của những người hồ, đã trả lời được giao dịch: và Du Ou Duo không còn là bạn

Vào ngày 10 tháng 9, thời gian Bắc Kinh, Los Angeles Lake đã chính thức ký hợp đồng với Xiaogan, và hai bên đã ký hợp đồng 1 năm 2,6 triệu đô la. Sau khi thúc đẩy Lakers, Xiao Jordan đã tham gia một cuộc phỏng vấn với danh tính của những người chơi Lakers. Ông nói Rằng anh ta đang mong chờ ba người khổng lồ của Lakers, rất phấn khích. Tham gia với Lakers một đội bóng như vậy và phản ứng với sự rút lui của lưới, chế giễu: và Duben không còn là bạn nữa.

Nói về việc thúc đẩy Lakers, Xiao Jordan nói: "Tôi nghĩ những gì sẽ diễn ra với các đồng đội mới của mình, đầu tiên trong cả những năm, tôi đã cạnh tranh với cuộc thi của mình. Howard, OK, tôi thừa nhận nó với anh ta. Chơi.

    Trước:Bạn gái của ngôi sao NBA đẹp như thế nào? Jenna chỉ có thể lấy đáy, CJ yêu chương trình, vợ Luowei 2              Kế tiếp:Người ném bóng mạnh sắp thay đổi kích thước đồng chicge? 2 cho 2 giao dịch, tên lửa muốn tiết kiệm tiền!