Người ném bóng mạnh sắp thay đổi kích thước đồng chicge? 2 cho 2 giao dịch, tên lửa muốn tiết kiệm tiền!

NBA Break năm nay, nhiều đội đã thực hiện các điều chỉnh đội hình lớn, bao gồm các mạng lưới Los Angeles Lakers và Brooklyn Baskets lớn nhất, và Philadelphia 76 người cũng có trong giao dịch Simmus này mang rất nhiều nỗ lực.

Và trong Gần đây, Rocket Houston có những ý tưởng giao dịch mới, bởi vì họ muốn xây dựng lại, tiết kiệm tiền và tìm video phù hợp đúng là mong muốn lớn nhất. Ngoài ra, các tên lửa cũng cần một số người chơi là bóng để hỗ trợ Core Jay Green mới của họ.

Do đó, nhóm tối cao của Dallas đã trở thành một đối tượng giao dịch mới của tên lửa. Theo phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, tên lửa hiện có một chương trình giao dịch, đó là gửi Eric Gordon, DJ-Augustine và 2 nhiệt độ, trao đổi Powell, Berk và 1 vòng xoay đầu tiên từ Saler.

Hợp đồng của Gordon là lớn, đó là gánh nặng của tên lửa. Do đó, ý nghĩa của giao dịch này là giảm áp lực lương, tăng tính linh hoạt trong đội hình trong tương lai. Nếu bạn có thể gửi Gordon, thì mục tiêu tiếp theo là tiếp tục gửi tường.

Salers, họ cần điểm số. Sau khi bắn tỉa năm nay, đội Saler mong muốn trở thành sức mạnh của các trận play-off càng sớm càng tốt, phá vỡ vòng đầu tiên, hãy để Dong khóc hy vọng của vương miện, vì vậy bạn cần có được người chơi tốt hơn.

Ngoài ra, nhóm Monet và chuyên gia sẽ không hài lòng, và các mục tiêu bạn muốn tìm không sẵn sàng. Ngày nay, Saler Qi Qi cũng có những điểm tham quan nhất định và Gà Đông là đối tượng mà các ngôi sao muốn hợp tác. Theo cách này, Gordon, người là người giỏi nhất của dự đoán, cũng là "hàng ngàn vàng để mua ngựa", thu hút những cầu thủ tốt hơn đến Gordon.

Nguồn: Mi Miyu

    Trước:Vai trò chơi tự phơi sáng! Xiaojordan ca ngợi ba người khổng lồ của những người hồ, đã trả lời được giao dịch: và Du Ou Duo không còn là bạn              Kế tiếp:Bản nháp Wang McDi điểm thứ 2 chỉ là dòng thứ chín, ai là mặt trước của anh ta? Làm thế nào để đạt được thành tích nghề nghiệp