Không! Đôi khi cũng có một đội có một đội? Phương tiện truyền thông Mỹ: Tên lửa hoặc một cuộc đua

Con ốc đang kết thúc, nhưng việc giao dịch của Simmons đã không dừng lại. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, có một xu hướng mạnh mẽ hơn. Bây giờ Simmons đã từ chối đi du lịch đến trại huấn luyện, và đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không muốn trả lại nhiều lần, anh ta đã được chuẩn bị bằng tiền phạt.

Theo NBA, nếu Simmons không trở về trại huấn luyện, đội có quyền khấu trừ mức lương 8,25 triệu đô la vào ngày 1 tháng 10. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, Simmons không chọn trở về trại huấn luyện, đã rất bất mãn với 76 người.

Mặc dù Simmons được nhóm đặt trong kệ, nó không phải là một con chip tốt hơn vì khả năng chụp của anh ta quá tệ. Đặc biệt là trong vòng playoffs, những thiếu sót của anh ta sẽ được khuếch đại trong không giới hạn, đây là bất kỳ đội nào không muốn nhìn thấy.

    Trước:Xin chúc mừng ba người khổng lồ, mạng lưới rổ là một thành công lớn! Hoạt động hoàn hảo của Tổng thống, để bảo vệ đội