Chủ đề nóng

Tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng

  • Kiện “tham quan” đòi tiền tham nhũng có khả thi?

    Kiện “tham quan” đòi tiền tham nhũng có khả thi?

    Chuyên gia đánh giá, quy trình khởi kiện quan chức vi phạm, đòi bồi thường tài sản tham nhũng sẽ giúp nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản Nhà nước, nhưng ngược lại, có thể khiến “tham nhũng gia tăng”.