Chủ đề nóng

Đông Tây - Kim Cổ

  • 5 câu chuyện hài hước về các vua nhà Trần

    5 câu chuyện hài hước về các vua nhà Trần

    Một số câu chuyện ngắn dưới đây là những ví dụ điển hình cho đức tính giản dị, gần gũi và khá hài hước của vua nhà Trần với con cái cũng như bầy tôi. Các tư liệu được trích từ Đại Việt Sử Kí Toàn Thư.