Chủ đề nóng

Chuyển động số

  • Khi ứng dụng Zalo "bao trùm" đời sống

    Khi ứng dụng Zalo "bao trùm" đời sống

    Tính đến cuối tháng 12/2021, trên cả nước đã có hơn 6.000 trang Zalo của các cơ quan cấp bộ, tỉnh/thành phố, địa phương, công an, y tế, giáo dục, điện, nước,… được thiết lập, tăng 160% so với năm 2020.
  • Thế giới ảo metaverse sẽ không chỉ là mua hàng hóa ảo?

    Thế giới ảo metaverse sẽ không chỉ là mua hàng hóa ảo?

    Metaverse sẽ sớm là nơi không chỉ để mua hàng hóa ảo, giải trí, gặp gỡ qua các ảnh đại diện (avatar), mà nó sẽ cung cấp các dịch vụ hành chính, công cộng, khi các Chính phủ chuẩn bị bước vào thế giới kỹ thuật số đang dần mở rộng nhanh chóng.