Chủ đề nóng

Đông Tây - Kim Cổ

  • Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ là anh em cọc chèo: Sự trớ trêu của lịch sử

    Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ là anh em cọc chèo: Sự trớ trêu của lịch sử

    Hai kẻ thù không đợi trời chung là Nguyễn Ánh - Gia Long và Nguyễn Huệ - Quang Trung cuối cùng lại trở thành anh em cọc chèo. Đó quả là sự sắp đặt trớ trêu của lịch sử. Nguyễn Huệ - Quang Trung là chồng của công chúa Lê Ngọc Hân, Nguyễn Ánh - Gia Long là chồng công chúa Lê Ngọc Bình, em ruột Ngọc Hân.