Chủ đề nóng

Đông Tây - Kim Cổ

  • Con bò kỳ diệu của Fidel Castro

    Con bò kỳ diệu của Fidel Castro

    Do thiếu đầu vào sản xuất vì bị Mỹ cấm vận, sản lượng sữa của Cuba thường không đủ để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, một con bò cái mang tên Ubre Blanca, với khả năng sản xuất sữa phi thường, đã được xướng tên cạnh nhà lãnh đạo Fidel Castro trong suốt nhiều thập kỷ.
  • Bí mật ẩn giấu bên trong những hầm vàng đặc biệt nhất thế giới

    Bí mật ẩn giấu bên trong những hầm vàng đặc biệt nhất thế giới

    Dù vượt được hết lớp bảo vệ nghiêm ngặt, thì chìa khóa để mở cửa hầm vàng cũng là một vấn đề, bởi nó thuộc về.. 10 người, cửa chỉ mở khi cả 10 hợp tác.