Chủ đề nóng

Kinh tế

  • Đà Nẵng bàn kế thu hút "đại bàng"

    Đà Nẵng bàn kế thu hút "đại bàng"

    Đà Nẵng khuyến khích những "đại bàng" hàng đầu đến góp sức xây dựng nên một thành phố đẳng cấp, nhiều trải nghiệm đa dạng, hướng tới thành phố đáng sống của khu vực.
  • Sau hơn một thế kỷ, nền kinh tế Nga lại vỡ nợ nước ngoài

    Sau hơn một thế kỷ, nền kinh tế Nga lại vỡ nợ nước ngoài

    Lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, nền kinh tế Nga chính thức vỡ nợ chủ quyền bằng ngoại tệ, đỉnh điểm là khi các biện pháp trừng phạt ngày càng khắt khe của phương Tây khiến các chủ nợ nước ngoài đóng cửa các tuyến thanh toán.