Chủ đề nóng

Sức khỏe - Đời sống

  • 4 Gen Z “nghĩ khác, mơ lớn, làm liều”

    4 Gen Z “nghĩ khác, mơ lớn, làm liều”

    So với thế hệ đi trước như gen X, gen Y thì gen Z luôn sáng tạo, đột phá để đổi mới, thoát khỏi “vùng an toàn”. Họ dám nghĩ, dám làm phá bỏ định kiến. Dù những bước đi đầu tiên là thành công hay thất bại thì sự bạo dạn của họ đã, đang và sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người phấn đấu.