Chủ đề nóng

Văn hóa - Giải trí

  • Nghĩ về Thiền sư Thích Nhất Hạnh

    Nghĩ về Thiền sư Thích Nhất Hạnh

    Tỉnh giấc, tôi nhận tin Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã rời cõi tạm. Một tin quá bất ngờ đối với tôi (và rất nhiều Phật tử trong nước và trên thế giới). Hai cuốn sách của Thầy và về Thầy đã chuẩn bị sẵn mà chưa kịp xuất bản!